Студио керамике Бардак - Услуге

УСЛУГЕ

Поред израде уникатне керамике, курсева и радионица у нашем студију имате могућност коришћења простора за рад и услужног печења керамике. Такође нудимо услуге изнајмљивања простора за потребе фотографисања. Морамо напоменути да се не бавимо услужном израдом предмета или израдом предмета по поруџбини као ни продајом материјала за рад у керамици. За све остало слободни сте да нас контактирате.

У жељи да Вас детаљно упознамо са свим аспектима наших услуга пружимо максимални квалитет и уживање припремили смо детаљан и транспарентан опис, са ценовником и правилима. Сваки корисник услуга је у обавези да се упозна са овим детаљима и правилима пре коришћења услуга и пријавом за коришћењем истих се подразумева да сте са њима упознати и да се са њима слажете. Све наведено се налази и истакнуто у самом простору, а за све додатне информације нас можете контактирати на било који од наведених начина на контакт страници.

Услужно печење керамике

Уколико сте заинтересовани за услужно печење керамике у нашем студију имате пар могућности на располагању. Једна од њих је закуп целе пећи, приликом чега Ви задајете режим и температуру печења а друга је печење по предмету где сте условљени температуром на којој иначе вршимо печења у студију. Пећ је величине 56 са 56cm у основи и 60cm висине. Узмите у обзир да код више спратова који cm одлази и на саме плоче. Радна температура пећи је до 1250°C. Приликом коришћења ове услуге обратите пажњу на следећа правила: Печемо само глину и за њу прописне видове декорације, не печемо било какве додатке у виду органских материја, стакла, метала и сл. Задржавамо право да у пећ не убацимо предмете које сматрамо технички неисправним и који представљају опасност по саму пећ и друге радове. Радови се доносе упаковани у кутије или гајбице како би могло лако да се преноси и поново спакује након печења. Приликом сваког печења потребно је доставити тачну спецификацију коришћених материјала заједно са њиховим температурним опсезима. Термини печења се договарају а сам технолошки процес поштује до танчина. Лагано подизање температуре, природно хлађење (до 24 часа), не отварамо пећи пре времена итд. Сву штету насталу због технички лоше одрађених радова који су оштетили пећ сноси и надокнађује поручилац.

 

Ценовник: Закуп целе пећи по печењу, без обзира на температуру: 3.500 дин, у случају специфичних режима (нпр. печење кристалних глазура, моно паљења итд.) могућа је доплата. За обрачунавање цене по предмету сабирају се висина, ширина и дубина предмета у cm и добијени број се множи са 20, коначни износ је цена у динарима за дати предмет за оба печења, али за овај вид печења сте условљени нашим температурама редовних печења (бисквит 900 а глазура 1225°C).

Закуп простора за рад

Ако сте у потрази за простором за самостално бављење керамиком или Вам је простор потребан ради једнократног пројекта, у нашем студију опремљеном за рад у керамици можете закупити простор на дневном или месечном нивоу. У оба случаја закуп се односи на присуство једне особе, изнајмљује се радно место а не цео простор тако да је могуће да у простору будете и са другим особама које користе простор али имате загарантовано место за столом и грнчарски точак на располагању. Простор је могуће закупити само радним данима од 8 до 16 часова. Материјал за рад и декорацију доносите сами а печење радова се наплаћује према стандардном ценовнику. Можете користити алате и опрему у студију а у случају закупа на месечном нивоу добијате и складишни простор у виду полице са 5 етажа. Приликом боравка у студију потребно је обратити пажњу на следећа правила: Све радне површине, алати и опрема, грнчарски точак итд. након коришћења морају бити враћени у првобитно стање, односно очишћени. Простор је у свим својим деловима непушачки и то се односи такође на све варијанте апарата за пушење (електронске цигарете, вејп опреме и сл.). За једнодневне закупе договара се време доласка и без обзира на то колико сте дуго користили простор цена је иста. За месечни закуп се добија кључ и можете доћи када желите без најаве. Штету или кварове на опреми настале непажњом или нестручним коришћењем надокнађује закупац. Детаљнији опис ове услуге можете пронаћи у чланку: Услуга изнајмљивања простора за рад у студију за керамику у Београду.

 

Ценовник: Закуп простора на дневноми нивоу је 3.000 дин. Закуп простора на месечном нивоу је 36.000 дин.

Закуп простора за фотографисање

Простор у нашем студију је могуће закупити за фотографисање или снимање на тему керамике. Приликом коришћења простора омогућено је присуство једног едукатора који ће поставити сет према вашим потребама. Материјал за рад потребан за снимање је обезбеђен и урачунат у цену. Едукатор ће Вам поставити све и помоћи да фотографије испадну што веродостојније, а по потреби и учествовати као модел. У простору се налазе површине за рад, грнчарски точкови и пећ за керамику тако да се могу снимити сви аспекти рада што одговара фотографима који се баве сток фотографијом. Простор је природно осветљен са великим прозорским површинама и довољно велики да прими и до 8 модела. За све додатне информације и захтеве можете нас контактирати путем Контакт странице.

 

Ценовник: Закуп простора за фотографисање по сату: 6.000 дин први сат, 4.000 дин сваки започети наредни.

У жељи да Вас детаљно упознамо са свим аспектима наших услуга пружимо максимални квалитет и уживање припремили смо детаљан и транспарентан опис, са ценовником и правилима. Сваки корисник услуга је у обавези да се упозна са овим детаљима и правилима пре коришћења услуга и пријавом за коришћењем истих се подразумева да сте са њима упознати и да се са њима слажете. Све наведено се налази и истакнуто у самом простору, а за све додатне информације нас можете контактирати на било који од наведених начина на контакт страници.

Услужно печење керамике

Уколико сте заинтересовани за услужно печење керамике у нашем студију имате пар могућности на располагању. Једна од њих је закуп целе пећи, приликом чега Ви задајете режим и температуру печења а друга је печење по предмету где сте условљени температуром на којој иначе вршимо печења у студију. Пећ је величине 56 са 56cm у основи и 60cm висине. Узмите у обзир да код више спратова који cm одлази и на саме плоче. Радна температура пећи је до 1250°C. Приликом коришћења ове услуге обратите пажњу на следећа правила: Печемо само глину и за њу прописне видове декорације, не печемо било какве додатке у виду органских материја, стакла, метала и сл. Задржавамо право да у пећ не убацимо предмете које сматрамо технички неисправним и који представљају опасност по саму пећ и друге радове. Радови се доносе упаковани у кутије или гајбице како би могло лако да се преноси и поново спакује након печења. Приликом сваког печења потребно је доставити тачну спецификацију коришћених материјала заједно са њиховим температурним опсезима. Термини печења се договарају а сам технолошки процес поштује до танчина. Лагано подизање температуре, природно хлађење (до 24 часа), не отварамо пећи пре времена итд. Сву штету насталу због технички лоше одрађених радова који су оштетили пећ сноси и надокнађује поручилац.

 

Ценовник: Закуп целе пећи по печењу, без обзира на температуру: 3.500 дин, у случају специфичних режима (нпр. печење кристалних глазура, моно паљења итд.) могућа је доплата. За обрачунавање цене по предмету сабирају се висина, ширина и дубина предмета у cm и добијени број се множи са 15, коначни износ је цена у динарима за дати предмет.

Закуп простора за рад

Ако сте у потрази за простором за самостално бављење керамиком или Вам је простор потребан ради једнократног пројекта, у нашем студију опремљеном за рад у керамици можете закупити простор на дневном или месечном нивоу. У оба случаја закуп се односи на присуство једне особе, изнајмљује се радно место а не цео простор тако да је могуће да у простору будете и са другим особама које користе простор али имате загарантовано место за столом и грнчарски точак на располагању. Простор је могуће закупити само радним данима од 8 до 16 часова. Материјал за рад и декорацију доносите сами а печење радова се наплаћује према стандардном ценовнику. Можете користити алате и опрему у студију а у случају закупа на месечном нивоу добијате и складишни простор у виду полице са 5 етажа. Приликом боравка у студију потребно је обратити пажњу на следећа правила: Све радне површине, алати и опрема, грнчарски точак итд. након коришћења морају бити враћени у првобитно стање, односно очишћени. Простор је у свим својим деловима непушачки и то се односи такође на све варијанте апарата за пушење (електронске цигарете, вејп опреме и сл.). За једнодневне закупе договара се време доласка и без обзира на то колико сте дуго користили простор цена је иста. За месечни закуп се добија кључ и можете доћи када желите без најаве. Штету или кварове на опреми настале непажњом или нестручним коришћењем надокнађује закупац.

 

Ценовник: Закуп простора на дневноми нивоу је 3.000 дин. Закуп простора на месечном нивоу је 36.000 дин.

Закуп простора за фотографисање

Простор у нашем студију је могуће закупити за фотографисање или снимање на тему керамике. Приликом коришћења простора омогућено је присуство једног едукатора који ће поставити сет према вашим потребама. Материјал за рад потребан за снимање је обезбеђен и урачунат у цену. Едукатор ће Вам поставити све и помоћи да фотографије испадну што веродостојније, а по потреби и учествовати као модел. У простору се налазе површине за рад, грнчарски точкови и пећ за керамику тако да се могу снимити сви аспекти рада што одговара фотографима који се баве сток фотографијом. Простор је природно осветљен са великим прозорским површинама и довољно велики да прими и до 8 модела. За све додатне информације и захтеве можете нас контактирати путем Контакт странице.

 

Ценовник: Закуп простора за фотографисање по сату: 6.000 дин први сат, 4.000 дин сваки започети наредни.