Back to Top

Услови коришћења

Хвала Вам што сте посетили нашу интернет презентацију бардак.срб (у даљем тексту: сајт). Пре коришћења наших услуга, пажљиво прочитајте следеће услове. Свака посета нашем сајту, значи да сте ове услове прочитали, разумели и да се слажете са њима у целости. Уколико не прихватате ове услове коришћења без ограничења, молимо Вас да не користите наш сајт.

Садржај на овим странама омогућио Вам је Саша Матић ПР Студио керамике Бардак, Панчићева 14, Београд, Србија (у даљем тексту: Бардак). Информације које се налазе на овом сајту су прикупљене са највећом могућом пажњом. Ваш приступ, као и коришћење сајта подлеже овим условима коришћења и важећим законским прописима који уређују ову област. Услови коришћења се примењују на све садржаје и услуге које можете наћи на бардак.срб. Посетом и коришћењем овог сајта, сматра се да сте упознати са условима коришћења и да без ограничења, прихватате исте. Прихватањем ових услова сматра се да прихватате коришћење садржаја овог сајта искључиво за личну употребу и на сопствену одговорност.

 

Ауторска права

Странице на нашем сајту заштићене су Законом о ауторским и сродним правима, Законом о жиговима и другим сродним законима. Свака неовлашћена употреба садржаја, свако репродуковање, прилагођавање, превод, архивирање и обрада у другим медијима, укључујући ту и архивирање или обраду у електронским медијима, подлежу заштити ауторских права. Свако коришћење, у целости или у деловима, налаже да се претходно добије писмена дозвола Бардака. То значи да, уколико није другачије назначено, сав садржај (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података, програмерски код) можете прегледати, копирати, штампати или преузимати искључиво за личну, некомерцијалну употребу и у информативне сврхе, под условом да не уклањате, додајете или модификујете било коју информацију, укључујући и обавештења о ауторским правима и остала обавештења о власништву, која се налазе у самом садржају. Непоштовање услова коришћења сајтa подлеже санкцијама у складу са одредбама Закона о ауторском и сродним правима (Сл. Гласник РС бр. 104/09, 99/11).

Не смете дистрибуирати, копирати (осим под условима наведеним у овим условима коришћења), преносити, излагати, објављивати, штитити као ваше право интелектуалне својине, креирати изведене радове, продавати или на било који други начин користити садржај без претходног писменог одобрења Бардака. Као услов за Ваш приступ и коришћење овог сајта, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујете да нећете користити овај сајт ни у какве сврхе забрањене овим условима коришћења, Законом или на начин који се противи јавном моралу. Забрањено је коришћење сајта за постављање или преношење било каквог претећег, лажног, обмањујућег, злоупотребљавајућег, малтретирајућег, узнемиравајућег, клеветничког, вулгарног, опсценог, скандалозног, изазивачког, порнографског или профаног материјала којим се крше важећи законски прописи.

Изменама текста на овој страници сајта, Бардак може изменити Услове у било ком тренутку. Ви ћете аутоматски бити обавезани новим условима коришћења садржаним у изменама те би требало да посетите ову страницу с времена на време да бисте се информисали о тренутно важећим условима зато што су они за Вас законом обавезујући. Поједине одредбе ових Услова могу бити надјачане законским актима или наведеним правним обавештењима истакнутим на другим страницама овог сајта. Бардак неће бити одговоран за могуће последице произашле из евентуалних промена. Наведене промене ступају на снагу усвајањем овог документа 01. октобра 2021. год.

 

Преношење садржаја са сајта у другим медијима

Штампани и електронски медији могу преносити ауторски садржај сајта под следећим условима:

 • уколико аутор није изричито забранио репродуковање, дистрибуирање те комуницирање јавности свог садржаја и уколико се ауторски садржај користи у опсегу који одговара сврси и начину извештавања и општег информисања,
 • обавезно је, приликом преношења ауторског садржаја, у заглављу текста назначити извор и ауторство (бардак.срб),
 • обавезно је у телу текста пренесеног ауторског садржаја назначити ознаку интернет странице сајта на којој се налази изворни чланак, односно ауторски садржај који је предмет преноса.

Сајт не сноси одговорност за тачност, прецизност и веродостојност информација објављених на интернет страницама које су у власништву трећих лица, а чије податке, информације и линкове сајт преузима.

Уколико корисник сматра да су на сајту повређена ауторска права, дужан је да о томе обавести Бардак на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ограничење приступа

Непоштовање услова, рокова и напомена на овим страницама имаће за последицу аутоматско укидање свих права која су Вам додељена, без претходног обавештења, а Ви морате одмах уништити све примерке материјала које посеђујете или су под Вашом контролом. Бардак задржава право, према сопственој одлуци, да Вам забрани приступ овом сајту или неком његовом делу без претходног упозорења.

 

Регистроване ознаке

Лого Бардака је у власништву Саша Матић ПР Студио керамике Бардак. На сајту се могу наћи заштитни знаци и ознаке других ентитета са којима Бардак сарађује. Изричито је забрањено свако неовлашћено коришћење или злоупотреба логотипа и ознака и то представља кршење закона о робним жиговима, закона о копирајту, других законских прописа о интелектуалној својини или нелојалној конкуренцији. Не можете користити називе, логотипе, жигове, заштитне знаке или ознаке услуга без претходне писмене сагласности њиховог пуноправног власника.

 

Одрицање од одговорности

Сајт користите на сопствени ризик и сопствену одговорност. Бардак, нити било које његово повезано или зависно правно лице, запослени или руководилац, као ни било које треће лице ангажовано од стране Бардака у креирању, производњи и постављању и одржавању сајта, нису одговорни за материјалну или нематеријалну, директну, индиректну или последичну штету, као и било коју другу штету која настане из коришћења или је у некој вези са коришћењем сајта или његовог садржаја.

Бардак улаже велике напоре да сајт буде безбедан од вируса, али не можемо гарантовати да вируса никако нема. С тог разлога, препоручујемо да се постарате да на одговарајући начин обезбедите заштиту од вируса (рецимо, применом скенера за вирус) пре него што преузмете било шта. Бардак не гарантује да се неће догодити никаква грешка приликом коришћења услуга понуђених на сајту, нити да ће те услуге увек бити на располагању.

 

Ограничење одговорности

Целокупан садржај, информације, производи, материјали и услуге, приказани на овом сајту су представљени какви јесу, без икаквих гаранција било које врсте, било јасно изражених или имплицитних, укључујући, али не и ограничавајући се на, имплицитне гаранције да је садржај тачан, прилагођен одређеној сврси, или да не представља кршење прописа или одређених права. Бардак не гарантује да Ваша употреба садржаја неће представљати кршење права неког трећег лица, да ће садржај бити тачан, потпун или ажуриран, нити за то преузима одговорност.

Садржај овог Сајта може садржати нетачне податке или штампарске грешке. Промене на Сајту се могу направити периодично у било ком тренутку и без обавештења. Бардак не гарантује да ће овај сајт функционисати без прекида и да ће бити правовремен, сигуран или без грешака. Бардак не може гарантовати за тачност, применљивост, поузданост и комплетност садржаја на овом сајту. Бардак може променити садржај овог сајта или производе и цене наведене на сајту у било које време и без претходног упозорења. Такође, може се десити да садржај буде застарео, међутим, Бардак се не обавезује да редовно ажурира информације садржане на овом сајту. Такође, не гарантује да ће недостаци бити благовремено па чак ни периодично исправљани или да је компатибилан са Вашим рачунаром, хардвером или софтвером.

Информације, савети и мишљења изражени на овом сајту не треба тумачити као савете за доношење личних, финансијских или других одлука. Треба да се посаветујете са одговарајућим стручњаком ако вам је потребан специфичан савет прилагоден Вашој ситуацији.

Бардак се изричито одриче, у највећој могућој законом дозвољеној мери, свих директних, посредних, законских и других гаранција или обавеза, укључујући и гаранције исплативости и сврсисходности, прикладност за одређене потребе и гаранцију у вези са својинским правима или правима интелектуалне својине. Сајт садржи информације опште природе, које нису намењене за решавање специфичних ситуација или за неку конкретну особу или ентитет, и оне не престављају професионални савет.

 

Одрицање од одговорности за веб-сајтове трећих лица

Овај веб сајт може да садржи линкове или позивања на веб сајтове или ресурсе који не припадају Бардаку. Линкови садржани на сајту који воде на независне сајтове су приказани искључиво због погодности за Вас, чиме се олакшава приступ таквим веб сајтовима и Бардак не сноси никакву одговорност за њихов садржај. Једина сврха наших линкова до веб сајтова трећих лица јесте да вам олакша сналажење на интернету. Изјаве на страницама до којих ти линкови воде нису наше изјаве. Изричито одбацујемо везу са садржајем страница трећих лица до којих воде линкови назначени на нашем веб-сајту. Пре свега не преузимамо одговорност ни за какво кршење законских одредби или повреду права трећих лица на тим страницама.

Бардак не даје обавезујуће изјаве, не гарантује нити се на било који начин обавезује у вези са сајтовима или ресурсима трећих лица на које се евентуално позива, приступа или повезује преко линкова. Постојање линка са веб сајтом који не припада Бардаку не значи да Бардак подржава садржај или коришћење таквог веб сајта нити његовог власника. Према томе, овим потврђујете и сагласни сте да Бардак није одговоран за доступност таквих спољних сајтова или ресурса и није одговоран за садржај, услуге, производе или друге материјале који се налазе или су доступни на тим сајтовима или ресурсима. Уколико одлучите да приступите неком од сајтова на које воде линкови са нашег сајта, чините то на сопствену одговорност.

 

Ваши линкови до овог Сајта

Можете обезбедити хиперлинкове до овог Сајта само након добијања претходне изричите писмене дозволе од Бардака.

 

Понашање корисника

Бардак задржава право да уклони поруке које садрже материјал који сматра непристојним, клеветничким, опсценим или на било који други начин неприхватљивим.

Кориснички налози регистрованих корисника власништво су даваоца услуге и свака злопотреба истих је кажњива у складу са важећим законом. Сваки корисник има право регистовати и користити један кориснички налог. Вишеструке регистрације и коришћење више корисничких налога могу довести до суспензије свих корисничких налога истог корисника. Након што је корисник упозорен, кориснички налог који омогућује коментарисање садржаја може бити суспендован од 7 до 30 дана, а у екстремним случајевима и дуже. Избегавање суспензије отварањем другог налога није допуштено. Кориснички налог може бити забрањен за стално ако корисник након истека казне опет прекрши правила. Кориснику се приступ коментарисању може онемогућити и без претходног упозорења. Администратори задржавају право цензурисања постова што ће бити назначено у тим постовима.

Забрањен је унос коментара који немају никакве везе с темом која се коментарише. Сваки коментар који се не односи искључиво на тему текста биће обрисан без додатног појашњења.

Сајт не надзире садржај који размењују посетиоци и не може гарантовати за његову тачност, порекло или квалитет. Сајт ни на који начин неће бити одговоран за садржај или губитак и оштећење садржаја настало због коришћења услуга сајта.

 

Да би се осигурало слободно и неометано коришћење услуга сајта, није прихватљиво и строго је забрањено следеће:

 • објављивање, слање и размена садржаја која су у супротности са важећом законском регулативом;
 • увредљив, вулгаран, претећи, расистички или шовинистички садржај, те садржај штетан на било који други начин;
 • објављивање, слање, размена и преношење информација за које посетилац зна или претпоставља да су лажне, а чија би употреба могла нанети штету другим корисницима;
 • лажно представљање, односно представљање у име, другог, правног или физичког лица;
 • манипулисање идентификаторима да би се прикрило порекло садржаја који се објављује или шаље у склопу услуга сајта;
 • објављивање, слање и размена садржаја заштићеног ауторским правом;
 • објављивање, размена и слање нежељеног садржаја корисника без њиховог пристанка или тражења, као што су промотивни материјали, рекламне поруке, спам поруке, ланчана писма, промотивни и рекламни материјали који садрже лажне информације, наводе или тврдње које могу заварати кориснике;
 • свесно објављивање, слање и размена садржаја с вирусима или сличним фајловима или програмима израђенима у сврху уништења или ограничења рада било којега софтвера и/или хардвера те телекомуникацијске опреме;
 • прикупљање, чување и објављивање личних података других посетилаца сајта и корисника.

Сајт задржава право да уклони садржај који сматра непримереним или није у складу са условима коришћења. Корисници преузимају одговорност за сваку штету која је последица њихових активности.

Комуникацијски сервиси (нпр. форум) понуђени су корисницима у доброј намери. Сајт не сноси одговорност за било какву штету насталу њиховим коришћењем.

 

Предвиђања и изјаве о намерама

Сајт може садржати изјаве, процене или пројекције које чине очекивања Бардака у будућности које за Вас могу представљати одређени ризик или несигурности уколико на основу њих доносите одређене одлуке. У неким случајевима користимо речи као што су „веровати“, „саветовање“, „намера“, очекивати“, „предвиђати“, „план“, „циљ“ и сличне изразе како бисмо идентификовали изјаве погледа у будућност. Не треба да се безрезервно ослањате на ове изјаве погледа у будућност. По својој природи, изјаве погледа у будућност нису до краја поуздане, зато што одражавају наша тренутна очекивања и претпоставке у вези са будућим догађајима и околностима која се могу показати нетачним, који често могу бити ван наше контроле, а понекад их не можемо ни предвидети. Изјаве усмерене ка будућности на овом интернет сајту изнете су у складу са нашим најбољим сазнањима и уверењима. Међутим, резултати које је Бардак стварно постигао могу се знатно разликовати од тих изјава усмерених ка будућности, зато што зависе од читавог низа чинилаца конкурентне и макроекономске природе који су у неким случајевима ван контроле Бaрдака. Не доводећи у питање ниједну законску обавезу у вези са исправљањем тих изјава усмерених ка будућности, Бардак нема намеру да непрестано ажурира такве изјаве садржане на овом сајту.

 

Опште

На ове услове употребе и на вашу употребу сајта се примењују Закони Републике Србије. Надлежни Суд у Београду ће имати надлежност у свим споровима који проистекну из или су у вези са или се тичу ових услова употребе сајта, као и вашег начина његовог коришћења.

Поклон ваучер

Све наше едукације могу се поклонити путем ваучера. Уколико сте у потрази за оригиналним поклоном, у којем ће Вама драга особа заиста уживати, погледајте понуду наших курсева и радионица. Све детаље можете пронаћи у оквру описа понуђених едукација. У цену је урачунато све неопходно за рад тако да ништа додатно не треба доносити или куповати. Добро дошли!

 

poklon

Сертификат

Саша Матић ПР Студио керамике Бардак за произведене радове који се продају у нашем студију поседује Сертификат уметничког заната Министарства привреде (бр.0842). Поред прописане декларације и нашег логоа производи носе поесебну ознаку "производ уметничког заната" као и стилизовану ознаку отворене шаке.

 

 

отворена шакаСЕРТИФИКОВАНИ ПРОИЗВОДИ
УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА

logo mipМин. привреде

Републике Србије

Контакт

Контакт особа: Саша Матић

 

+381637172484

Позив (09-20ч.) смс, вибер, вацап (24/7)

Поруке: Фејсбук, Инстаграм

Ел.пошта: keramika@bardak.rs

 

Локације:

Београд - Панчићева 14 (Дорћол)

Нови Сад - Исе Бајића 6а (пасаж)
Други улаз из Дунавске 12 (пасаж)

Ауторско право ©2021  - Студио керамике Бардак - Сва права задржана

Политика приватности - Услови коришћења - Услови продаје и рекламације