Ценовник едукација и услуга

Дана 20.04.2024. Удружење грнчара Бардак усваја нови ценовник едукација и услуга. Урдужење задржава право на промену цена у било ком тренутку и том приликом је у обавези да све активне полазнике курса обавести 30 дана раније.

 

Курсеви и радионице

 

 • Курс керамике – циклус од 4 часа по три сата ...... 9.000 дин
 • Курс керамике – циклус од 4 часа по три сата без грнчарског точка ...... 8.000 дин
 • Курс керамике – циклус од 8 часова по три сата ...... 16.000 дин
 • Курс керамике – појединачни час у групи од 3 сата ...... 3.000 дин
 • Курс керамике – час глазирања незавршених радова (пола часа упола цене) ...... 2.000 дин
 • Курс керамике без ограничења – циклус од 4 часа по три сата ...... 6.000 дин
 • Индивидуални час са едукатором – почетни сат ...... 2.000 дин
 • Индивидуални час са едукатором – сат након почетног ...... 1.500 дин
 • Радионица „Шоља“ – један час од два сата ...... 3.000 дин
 • Радионица „Чинија“ – један час од два сата ...... 3.000 дин
 • Радионица „Чајник“ – један час од три сата ...... 4.000 дин
 • Радионица „Тањир“ – један час од три сата ...... 3.000 дин
 • Радионица "Осликавање керамичког сета" - један час од три сата ...... 3.000 дин
 • Радионица "Пинчинг" - један час од два сата ...... 3.000 дин
 • Осликавање рада са једнодневне радионице ...... 1.000 дин

 

Доплате за Стандардни курс керамике без ограничења

 

 • Материјал за рад – сабрана висина + дужина + дубина у cm помножена са ...... 5 дин
 • Материјал за декорацију – сабрана висина + дужина + дубина у cm помножена са ...... 5 дин
 • Печење радова по комаду и печењу – сабрана висина + дужина + дубина у cm помножена са ...... 5 дин

 

Доплата за печење радова већих од дозвољеног за полазнике курса

 

 • Наплата за сваки cm преко дозвољених 25х25х25cm по било којој оси ...... 50 дин

 

Доплата за истекле Ваучере

 

 • Само за првих 120 дана након истека Ваучера - Стандардни курс ...... 2.000 дин
 • Само за првих 120 дана након истека Ваучера - Радионице ...... 1.000 дин

 

Услужно печење керамике

 

 • Услужно печење – цела пећ (температура по избору) ...... 3.500 дин
 • Услужно печење по комаду – могуће је само за активне полазнике којима је ценовник и правилник истакнут у простору.

 

Изнајмљивање простора за рад

 

 • Месечно изнајмљивање – радним данима од 08 до 16 часова ...... 36.000 дин
 • Дневно изнајмљивање – радним данима од 08 до 16 часова ...... 3.000 дин

 

Изнајмљивање простора за фотографисање

 

 • Простор + присутан едукатор за помоћ – почетни сат ...... 6.000 дин
 • Простор + присутан едукатор за помоћ – сваки наредни започети сат ...... 4.000 дин

 

За све додатне информације можете нас контактирати путем било које варијанте наведене на Контакт страници.