Услови продаје и рекламације

На основу одредби чл.13. и чл.27. Закона о заштити потрошача (Сл.гласник РС 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон) Саша Матић ПР Студио керамике Бардак, своје цењене купце који робу купују преко интернет странице бардак.срб


ОБАВЕШТАВА:


 • да се продаја робе преко веб-сајта бардак.срб обавља у оквиру регистроване делатности правног лица Саша Матић ПР Студио керамике Бардак, Панчићева 14, Стари Град, Београд, МБ: 65923181, ПИБ: 112170797, Тел.: +381637172484, адреса за изјављивање рекламације је: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;
 • да се основна обележја робе могу наћи на веб-сајту бардак.срб;
 • да се према Закону о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон) куповина преко веб-сајта бардак.срб сматра продајом на даљину;
 • да роба која се продаје путем веб-сајта бардак.срб поседује својства потребна за редовну употребу те врсте робе у складу са њеном наменом која је дефинисана у Декларацији;
 • да се саобразност робе уговору утврђује искључиво према својствима и намени робе, како је то дефинисано припадајућом Декларацијом;
 • да је продајна цена робе назначена уз сваки артикал;
 • да продајна цена робе не обухвата трошкове испоруке;
 • да се услуга испоруке робе обавља на начин описан у сегменту „Информације о испоруци“;
 • да се могућност куповине робе уз посебне ценовне погодности и∕или уз посебне продајне подстицаје (акцијска продаја), обавља у складу са условима који су објављени на веб-сајту бардак.срб;
 • да се приликом куповине на нашем веб-сајту бардак.срб максимално води рачуна о заштити приватности података купца на начин како је то дефинисано на страни Политика приватности;
 • да купац робу, коју купује преко веб-сајта бардак.срб, може платити на начин описан у сегменту „Начини плаћања“;
 • да потрошач, приликом креирања поруџбине, преузима обавезу плаћања наручене робе;
 • да у случају пријема робе, уколико потрошач исту не жели да задржи, има право на одустанак од уговора и повраћај средстава у висини плаћене купопродајне цене за предметну робу, у року од 14 дана на начин како је то дефинисано у сегменту „Право на одустанак“;
 • да за робу која је поручена путем интернет продавнице потрошач има право да изјави рекламацију, на начин који је дефинисан у сегменту „Рекламације“.


Начин плаћања


Плаћање је могуће налогом за уплату на наш текући рачун путем е-банкинга (или других електронских сервиса, у зависности од могућности банке) или уплатницом на шалтеру поште или банке. Уплата се реализује на основу података садржаних у електронској форми уплатнице која се генерише у тренутку када је Продавац извршио потврду поруџбине Купца у свом систему. Ову уплатницу Продавац ће доставити Купцу путем ел.поште. Попуњавање података у пољу "позив на број" приликом реализације уплате је обавезно јер је он везан за електронски број трансакције, односно поруџбине на коју се уплата односи. Робу ћемо Вам послати након евидентиране уплате. У случају плаћања робе на овај начин, приликом преузимања поручене робе куриру плаћате само трошкове доставе пошиљке без откупа.

Плаћање такође можете извршити лично у нашим пословним просторима у Београду и Новом Саду.


Информације о испоруци


Због ломљивости предмета препорука је лично преузимање у нашем пословном простору у Београду или Новом Саду. Рекламације услед поломљених предмета приликом испоруке се не уважавају и овим путем Купац преузима ризик уколко се нешто деси током транспорта.

Уколико се ипак одлучите за испоруку курирском службом, са наше стране предузећемо све кораке да се купљени предмет обезбеди за транспорт.

За испоруку преферирамо „ПостЕкспрес“ курирску службу али по жељи купца пакет се може послати и другим курирским службама.

Цена испоруке пошиљки зависи од тежине пакета и актуелног ценовника курирске службе.

Рок испоруке након потврде о уплати је 3 до 7 дана. Информацију да је пакет послат добићете на Вашу адресу ел.поште заједно са подацима за праћење пошиљке.

Пакет се доставља дан касније након слања. Молимо Вас да у том периоду обезбедите да на адреси буде особа која може преузети пошиљку.


Право на одустанак


Према Закону о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 62/2014,6/2016 и 44/2018) - у даљем тексту: Закон, куповина преко наше продајне интернет странице бардак.срб сматра се продајом на даљину.

Закон за случај продаје на даљину установљава право купца, који се сматра потрошачем (физичко лице које производ купује ради намирења својих индивидуалних потреба, а не ради обављања професионалне делатности), да одустане од уговора у року од 14 дана од дана када му је производ предат. Приликом одустанка купац може, али не мора да наведе разлоге због којих одустаје.

Изјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када је послата трговцу.

Изјава о одустанку од уговора се доставља на е-маил адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Уколико одустане од уговора, купац има право на повраћај новца или на замену за други производ. Цена се купцу враћа по пријему производа, и након што се утврди да је производ неоштећен и исправан.

Купац је дужан да производ врати без одлагања, а најкасније у року од 14 дана од дана када је послао образац за одустанак. По истеку рока од 14 дана од дана када је послао одустанак, производ се више не може вратити.

Приликом повраћаја робе исту је обавезно вратити у исправном и некоришћеном стању и неоштећеном оригиналном паковању.

По пријему производа, утврдиће се да ли је производ исправан и неоштећен. Купац одговара за неисправност или оштећење производа који су резултат неадекватног руковања производом, тј. купац је искључиво одговоран за умањену вредност производа која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили његова природа, карактеристике и функционалност. Уколико се утврди да је наступила неисправност или оштећење производа кривицом купца, одбиће се враћање цене и производ ће му бити враћен на његов трошак.


Процедура за повраћај средстава


Трговац је дужан да купцу без одлагања врати износ који је потрошач платио по основу уговора, а најкасније у року од 14 дана од дана пријема изјаве о одустанку, а након пријема производа.

Трошкове враћања робе и новца сноси купац, сем у случајевима када купац добије неисправан или погрешан артикал.

Уколико су испуњени напред наведени услови за повраћај средстава, послаћемо вам ел.пошту са молбом да нам пошаљете број Вашег динарског текућег рачуна и назив банке код код које је отворен наведени рачун.

Када доставите потребне податке, предузећемо потребне активности како би Вам се на Ваш текући рачун уплатила средства. Повраћај средстава се врши искључиво уплатом на динарски текући рачун и није могуће слати новац по куриру у готовини.


 • Образац о одустанку од уговора можете преузети овде.
 • Уговор на даљину можете преузети овде.


Рекламације


Уколико сте примили пошиљку и након отварања пакета установили да испоручена роба не одговара нарученој, у погледу количине, врсте производа или уколико из неког разлога нисте задовољни производом, имате право на рекламацију.

Права и обавезе продаваца и купаца у погледу рекламације производа, прописани су Законом о заштити потрошача.

Као наш Купац, ради остваривања својих права услед несаобразности робе уговору, као и због погрешно обрачунате цене и других недостатака, можете нам проследити изјаву о рекламацији на један од следећих начина:

 • Телефоном на број: +381637172484 - радним даном од 9 до 17 часова.
 • Слањем електронском поште, под називом РЕКЛАМАЦИЈА, на нашу електронску (е-маил) адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


У изјави о рекламацији купац треба да наведе: своје име и презиме, адресу становања, број телефона, е-маил адресу, број рачуна, цену купљене робе, опис несаобразности који роба садржи, захтев купца у погледу отклањања несаобразности, датум када је купац робу примио.

Продавац је дужан да без одлагања, а наjкасније у року од 8 дана од дана пријема рекламације одговори потрошачу, са изјашњењем о поднетом захтеву, предлогом за његово решавање и роком у ком ће рекламација бити решена, а решење рекламaције је могуће само уз претходну сагласност потрошача.

Продавац је дужан да поступи у складу са одлуком, предлогом и роком за решавање рекламације, уколико је добио, писаним или електронским путем претходну сагласност Купца. Стога ће Купац своју сагласност дати у најкраћем могућем року од момента пријема одговора Продавца на рекламацију, како би Продавац могао да реши рекламацију у горе споменутом законском року. Неблаговремено давање сагласности Купца сматраће се једним од објективних разлога због којих Продавац није у могућности да удовољи захтеву Купца у законском року.

Уколико продавац из објективних разлога није у могућности да удовољи захтеву Купца у року који је договорен, дужан је да о продужавању рока за решавање рекламације обавести Купца и наведе рок у коме ће је решити, као и да добије његову сагласност, коју ће Купац дати у најкраћем могућем року. Продужавање рока за решавање рекламација могуће је само једном.

Уколико Купац не прихвати замену артикла за други одговарајући, Купцу ће бити враћен износ купопродајне цене.


Сагласност и промена Услова коришћења и продаје


Коришћење наше интернет продавнице и куповина робе подразумева сагласност корисника/купца са Условима коришћења и продаје наведеним на овој страници. Садржај Услова коришћења и продаје можемо променити у било које време без претходне најаве и сагласности корисника/купца. Молимо Вас да периодично проверавате садржај ове странице како би били информисани о свим променама. Свака промена Услова коришћења и продаје биће објављена на овој страници и важи од момента објављивања.