Политика приватности

Студио Керамике Бардак се обавезује, да ће према важећем законодавству и начелима заштите приватности и личних података, штитити Вашу приватност и омогућити Вам најбоље могуће искуство коришћења наше интернет презентације.

Изјава о Приватности је документ који гарантује заштиту приватности наших корисника на интернету. Интернет презентацију можете прегледати бесплатно и без икакве обавезе да откријете свој идентитет или оставите било какве личне податке. Политика приватности служи да Вам објасни које податке прикупљамо о Вама и како користимо те податке, као и да Вам пружимо све друге битне информације у вези са Вашим подацима.


Дефиниције


 • Бардак – Саша Матић ПР Студио керамике Бардак МБ: 65923181 ПИБ: 112170797 Панчићева 14 Београд (Стари Град) означава правно лице које управља и одговорно је за веб-сајт бардак.срб
 • Подаци о личности – означавају податке који се односе на физичка лица која се у неком тренутку могу идентификовати.
 • Корисник – означава посетиоца наше интернет презентације.
 • Клијент – означава корисника наших услуга.
 • Подаци о коришћењу – означавају податке које корисник својим јасним прихватањем услова омогућује да се користе у сврху побољшања корисничког искуства и коришћења услуга.
 • Колачићи – означавају мале скупове једноставних датотека који се чувају у интернет претраживачу корисника док прегледа неку интернет презентацију.
 • Закон - Закон о заштити података о личности Републике Србије.


Релевантно законодавство


Овај веб-сајт је дизајниран тако да поштује следеће домаће и међународно законодавство у погледу заштите података и приватности корисника:

 • Закон о заштити података о личности Републике Србије. (Инфо)
 • Општа уредба о заштити података о личности – (GDPR) Европски парламент и Савет Европе. (Инфо)


Уредба о општој заштити података (GDPR) (Уредба (ЕУ) 2016/679) је уредба којом Европски парламент, Савет Европске уније и Европска комисија намеравају јачати и уједначити заштиту података за све појединце унутар Еуропске уније Унија (ЕУ). Он креира доследна правила заштите података широм Европе и односи се на компаније које се налазе у ЕУ и глобалним компанијама које обрађују личне податке о појединцима у ЕУ. Уредба је ступила на снагу 25. маја 2018. године. Поред јачања и стандардизације приватности података о корисницима у земљама ЕУ, то ће захтевати нове или додатне обавезе за све организације које се баве личним подацима грађана ЕУ, без обзира где се налазе саме организације.


Интернет презентације које обрађују личне податке ће морати да обезбеде за кориснике:


 • Могућност увида у њихове записе код пружаоца информација (сајт/организација) на захтев.
 • Брисање свих записа те особе.
 • Јасно обавештење на самом уласку у сајт који се подаци прикупљају.
 • Где и како се користе подаци које посетиоци на сајту остављају.
 • Да ли се и коме даље прослеђују ти подаци.
 • Колико се ти подаци чувају и где.


Која права имате као лице на које се прикупљање података односи?


Као прво, имате право на приступ подацима о личности, што значи право да добијете информације о томе да ли обрађујемо ваше податке о личности. Ако их обрађујемо, прихватањем услова о политици приватности сте упознати са правима и начинима коришћења података. На захтев можете бити обавештени о сврси обраде података о личности, категорији података о личности, примаоцима или категоријама прималаца којима су подаци о личности откривени или ће им бити откривени, о предвиђеном периоду у којем ће подаци о личности бити чувани, те о правима која можете остварити.

Друго, имате право на исправку података о личности, што значи да имате право поднети захтев за исправку ваших нетачних података о личности, као и право да допуните непотпуне податке о личности, између осталог и давањем додатне изјаве ако је то неопходно.

Треће, имате право на ограничавање обраде ваших података о личности у следећим случајевима:

 • када оспоравате тачност података о личности ограничићемо обраду на период који нам омогућава проверу тачности података о личности;
 • када је обрада ваших података о личности незаконита, а противите се брисању података те уместо тога тражите ограничење њихове обраде;
 • када више не постоји потреба обраде ваших података о личности, а захтевате да са обрадом наставимо ради подношења, остваривања или одбране ваших правних захтева;
 • када уложите приговор на обраду на основу члана 37. став 1. Закона о заштити података о личности, очекујући потврду да ли постоје законски разлози за обраду података о личности који претежу над вашим интересима, правима или слободама или су у вези са подношењем, остваривањем или одбраном правног захтева.


Четврто, имате право на приговор, што значи да имате право уложити приговор на обраду података о личности која подразумева обраду која је неопходна у циљу:

 • обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења;
 • остваривања легитимних интереса Бардака или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе
 • који захтева заштиту података о личности, а посебно ако је лице на које се подаци односе, малолетно лице.


Када уложите приговор, тада више не смемо обрађивати ваше податке о личности, осим уколико предочимо да постоје законски разлози за обраду који претежу над вашим интересима, правима или слободама или су у вези са подношењем, остваривањем или одбраном правног захтева.

Осим о наведеним правима лица чији лични подаци се обрађују, обавештавамо вас и о праву на брисање, те праву на преносивост података о личности.

Појашњење, право на брисање („право на заборав“) означава ваше право на брисање ваших података о личности у следећим случајевима:

 • када ваши подаци о личности више нису неопходни за остваривање сврхе због које су прикупљени или на други начин обрађивани;
 • када лице на које се подаци односе опозове пристанак на основу којег се обрада вршила, у складу са чланом 12. став 1. тачка 1) или чланом 17. став 2. тачка 1) Закона о заштити података о личности, а нема другог правног основа за обраду;
 • када уложите приговор на обраду у складу с чланом 37. став 1. овог закона, а нема другог правног основа за обраду који претеже над легитимним интересом, правом или слободом лица на које се подаци односе, или чланом 37. став 2. Закона о заштити података о личности;
 • када су ваши подаци о личности незаконито обрађени;
 • када податке о личности морамо брисати ради поштовања наших законских обавеза у складу са правом Републике Србије.


Надаље, право лица на преносивост података значи право да своје податке о личности које сте претходно доставили, примите у структурираном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику и имате право да такве податке пренесете другом руковаоцу без ометања с наше стране, уколико су ваши подаци коришћени за обраду аутоматски путем а на основу пристанка или уговора.


Ко прикупља и обрађује информације?


На основу (GDPR), сваки корисник интернет презентације има могућност да омогући или онемогући прикупљање својих личних података.

Бардак прикупља и обрађује све потребне податке од стране лица која су дала сагласност да се њихови подаци обрађују, са јасно наведеном сврхом, на начин који је дозвољен законом.


Како прикупљамо информације?


1. Уношење података приликом отварања корисничког налога, попуњавања формулара или наруџбенице.


Када ступите у контакт с нама путем отварања профила, контакт формулара, наруџбенице или путем електронске поште, лични подаци ће бити прикупљени једино уз ваш пристанак, тако што ћете означити да прихватате политику приватности и правила политике за коришћење колачића, те вас молимо да пажљиво прочитате нашу страницу Политика приватности.

Ови подаци ће бити сачувани и обрађени искључиво у сврху одговора на ваш упит или ступања у контакт са вама и за повезану техничку администрацију. Ово укључује ваше име, адресу електронске поште, број телефона, локацију, опис ваших потреба и све остале информације које нам проследите.

Ваши подаци ће бити избрисани на ваш захтев, а неће се чувати након што престане потреба за истим.

На сопствени захтев, имате могућност да од нас добијете своје податке које до тог тренутка о вама имамо сачуване, и то обједињене у преносној електронској форми.


2. Сервер на коме се хостује наша интернет презентација


Сервер на коме је наша интернет презентација хостована, одржава компанија Јунајтед Интернет д.о.о. из Србије а физичка локација сервера је у Београду са активном DDoS заштитом а само коришћење интернет презентације енкриптовано је SSL заштитом.

Када посетите нашу интернет презентацију, наш веб сервер бележи податке о коришћењу, односно опште информације о вашој посети у сврху броја посета, али не препознаје и не снима никакве индивидуалне информације о вама. Не можемо вас лично идентификовати, осим ако нам не дате личне податке добровољно. Лични подаци се прикупљају само ако добровољно објавите такве податке ради неких од горе наведених радњи. Посетите ли нашу интернет презентацију, наш веб провајдер аутоматски бележи податке коју укључују IP адресу Вашег рачунара, домен, врсту претраживача, време посете, адресу интернет странице са које сте дошли, информације о страницама које посетите на нашој презентацији. Ове податке користимо за статистичке анализе о коришћењу наших страница, с циљем да побољшамо квалитет услуге.

Напомена: наш интернет провајдер не бележи вашу ел.пошту или било које друге податке, који би се могли искористити за Вашу личну идентификацију. Можете се искључити из бележења ових података ако исправно подесите ваш интернет претраживач.


3. Колачићи и правила у вези са прикупљањем података преко Колачића


Кад год користите било коју интернет локацију, мобилну апликацију или друге интернет услуге, одређене информације се креирају и пријављују, а на ваше одобрење приликом прихватања услова. Исто важи и када посетите интернет презентацију Бардака.

Овај сајт користи Гугл Анализу за праћење интеракција корисника. Користимо ове податке за утврђивање броја посета, односно корисника који користе наш сајт, како бисмо разумели њихове потребе и како бисмо употпунили корисничко искуство.


Шта знамо о Вама?


Прикупљамо само информације за које нам дате свој пристанак и које нам свесно доставите.

На пример, не знамо вашу адресу електронске поште, осим ако нам не пошаљете путем мејла или формулара. Ове податке користимо само унутар наше компаније и нећемо их продавати или дистрибуирати другим лицима. Исто се односи и на све остале инфромације које нам евентуално доставите.

Ако сте нам дали своју адресу ел.поште, али не желите да примате никакву кореспонденцију од нас у будућности, имате могућност да нас контактирате преко електронске поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. како бисте се одјавили или захтевали да ваши подаци буду уклоњени.


Колико дуго чувамо Ваше податке?


Чувамо Ваше информације само онолико колико нам је потребно да вам пружимо услугу и испунимо сврхе описане у овој Политици приватности.

Када се више не испуњавају услови за задржавање ових података, исте бришемо и уклањамо из наших база података.


Обрађивање података од стране трећих лица


Ми не делимо личне податке са трећим лицима, осим ако је неопходно за наше легитимне професионалне и пословне потребе, како бисмо извршили Ваше захтеве и/или ако налаже или је дозвољено законом или професионалним стандардима.

У појединим случајевима, Бардак може да подели Ваше податке о личности са разним екстерним друштвима, појединцима или пружаоцима услуга или добављачима који раде у наше име како би нам помогли да испунимо Ваше захтеве (нпр. Курирска служба за доставу).

Бардак може такође да обелодани податке о личности које сте доставили, како би одговорили на захтеве државних органа или агенција за спровођење закона или тамо где се то захтева примењивим законом, захтевима суда или државним прописима.

Сарађујемо са неколико трећих лица за обраду података у наше име. Ове треће стране су пажљиво одабране и оне су у складу са горе наведеним законима.Неовлашћени приступ базама података


Уколико дође до било какве повреде или незаконитог упада у базу података нашег сајта или сајта било које треће стране с којом сарађујемо а која обрађује податке, о томе обавештавамо надлежна лица и органе у року од 72 сата од такве повреде ако се с поузданошћу потврди да су подаци о личности који су се налазили у тој бази украдени.


Линкови ка другим сајтовима


Молимо Вас да имате у виду да наша интернет презентација може да садржи линкове ка другим сајтовима а који нису регулисани овом Политиком приватности већ другим Политикама приватности које се могу разликовати у појединим деловима. Ми саветујемо кориснике да прегледају изјаву о приватности на сваком веб-сајту који посете пре него што обелодане било какве податке о личности.


Подаци о малолетним особама


Бардак разуме да је важно заштити приватност деце, нарочито у онлајн окружењу. Наша интернет презентација није предвиђена за или усмерена на децу млађу од 18 година. Наша је политика таква да никада с намером не прикупљамо нити чувамо податке о било којој особи млађој од 18 година.


Регистрација корисника


Нашу интернет презентацију можете користити као „Регистровани корисник“ или као „Нерегистровани корисник“.

Приликом регистрације, уносите адресу Ваше електронске поште и Ваше корисничко име (user name), док лозинку (password) бирате сами. Ове податке ћете користити за пријављивање на нашој интернет презентацији.

Као регистровани корисник, одговорни сте за одржавање и поверљивост вашег налога и лозинке. Коришћењем наше интернет презентације одговорни сте за све активности које се дешавају на вашем налогу и са вашом лозинком.

Регистровани корисници у поступку регистрације прослеђују захтеване податке. Регистровани корисници су у обавези да сво време чувају приступну лозинку која им је потребна за приступ налогу , као и да исту никада не откривају трећим лицима. Сваки корисник лично одговара за садржај који уписује на нашу интернет презентацију. Коначни купац у нашој онлине продавници је искључиво онај регистровани корисник, односно нерегистровани корисник који купује робу. Уписане податке о купцу, користићемо за обраду корисникове поруџбине, припремање других релевантних понуда, као и за маркетиншке анализе које ће помоћи у побољшању наше продајне понуде. Подаци могу бити коришћени и за поновљени маркетинг.

У случају да корисник жели да претражује сајт или да обави куповину неког од расположивих производа без регистрације, као нерегистровани корисник, Бардак ће уписане податке користити за обраду поруџбине односно за реализацију уговора о продаји и за комуникацију са Вама.

Без обзира да ли куповину на нашем сајту обављате као регистровани или нерегистровани корисник, подаци које сте уписали, такође, могу да се обрађују и користе у случају одустанка од уговора или подношења изјаве о рекламацији.


Политика коришћења колачића


Шта су Колачићи?


Колачић је термин који означава мале скупове једноставних података који се прикупљају у веб прегледачу корисника док посећује неку интернет презентацију.

Рачунарски колачић је формално познат и као HTTP Колачић, веб Колачић, интернет Колачић или Колачић претраживача. Без обзира на то како се зове, рачунарски Колачић се састоји од информација. Када посетите неку локацију на интернету, она шаље Колачић на ваш рачунар. Рачунар га чува у датотеци која се налази у вашем веб прегледачу. (Како бисте их лакше пронашли, тражите датотеку под називом „Cookies”.)

Коришћење Колачића је стандардна пракса на Интернету и већина претраживача је подешена тако да аутоматски прихвата све Колачиће. Међутим, Ви увек можете одлучити да желите да престанете да их користите. Можете их једноставно ручно обрисати или свој претраживач посебно подесити за рад са Колачићима. За ове процедуре погледајте документацију или Help/Помоћ секцију Вашег претраживача.

На нашој интернет презентацији користимо Колачиће искључиво како бисмо Вам омогућили бољи квалитет интеракције са нашом интернет презентацијом.


Која је сврха колачића?


Сврха Колачића је да запамте ваше поступке на сајту и да помогну веб локацији да прати ваше активности приликом посете. Колачићи могу бити веома корисни. На пример, многи онлајн продавци користе Колачиће како би пратили ставке у корпи за куповину док корисници, односно посетиоци сајта истражују сајт. Без Колачића, ваша корпа за куповину ће се ресетовати и бити празна сваки пут када кликнете на нови линк на сајту и стога би било немогуће обавити било какву куповину путем интернета.

Интернет страница такође може користити Колачиће како би водила евиденцију о вашој последњој посети.

Различите врсте Колачића прате разне активности на страници. Колачићи сесије се користе само када корисник активно истражује сајт; када га напусти, сесија тог Колачића нестаје. Праћење Колачића се може користити за бележење дугорочних записа о вишеструким посетама на истом сајту. Колачићи за утврђивање пријаве (енг. authentication cookies) прате да ли је корисник пријављен, а ако јесте, под којим именом.


Како ми користимо Колачиће?


Користимо Колачиће за аналитику и перформансе и притом само најпотребније Колачиће који су нам неопходни за праћење посете странице, односно аналитичке Колачиће за проверу учинка, и то само анонимно, што значи да ни у ком тренутку не можемо открити идентитет посетиоца/корисника нашег сајта. Користимо их како бисмо побољшали корисничко искуство и имали увид у то коју страницу треба да побољшамо.

Користимо Колачиће за таргетирање. Ови колачићи су повезани са функцијом пиксел на друштвеној мрежи Фацебоок (Facebook pixel) и користе се за прецизније таргетирање циљне групе приликом пласирања огласа.


Колачићи од стране трећих лица


Гугл (Google)


Користимо производ Гугл Аналитика чији је произвођач компанија Google inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Гуглова аналитика користи Колачиће који представљају текстуалне датотеке постављене на ваш рачунар, како би се веб-странама помогло да анализирају како корисници користе интернет страницу. Информације које генерише Колачић о вашој употреби биће послате Гуглу који их чува на серверима у Сједињеним Америчким Државама.

У случају активирања анонимизације IP-а, Гугл скраћује IP адресу чинећи последњи октет IP адресе анонимним за државе чланице Европске уније, као и за друге стране у Споразуму о Европском економском простору. Само у изузетним случајевима, Гуглови сервери у САД шаљу и скраћују пуну IP адресу.

У име Бардака, Гугл користи информације о IP адреси и друге податке у сврху процене вашег коришћења интернет странице, прикупљања извештаја о активностима интернет странице за оператере интернет страница и пружања других услуга у вези са активностима интернет странице и коришћења интернета до провајдера интернет странице.

Гугл не повезује вашу IP адресу са било којим другим подацима које поседује.

Можете одбити употребу Колачића тако што ћете изабрати одговарајућа подешавања у свом прегледачу. Међутим, имајте на уму да, ако ово урадите, можда нећете моћи да користите све функционалности интернет странице на којој се налазите.

Можете и спречити прикупљање и коришћење података (Колачића и IP адреса) од стране Гугла тако што ћете преузети и инсталирати одређени додатак.


Фејсбук (Facebook)


Користимо могућност за прилагођавање публике и циљне групе коју нуди компанија Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA).

Пиксел за праћење конверзија на друштвеној мрежи Фејсбук - Ова алатка нам омогућава да пратимо акције корисника након што су преусмерени на веб локацију провајдера кликом на рекламу на друштвеној мрежи Фејсбук. На тај начин смо у могућности да испитујемо делотворност огласа које пласирамо путем ове друштвене мреже.


Прихватање коришћења колачића


Приликом првог доласка на наш вебсајт, можете одабрати да ли желите да се користе Колачићи у посебном панелу који ће се појавити на страници. У оквиру њега такође можете подесити појединачно врсте колачића који се прикупљају.


Измене политике приватности и коришћења Колачића


Бардак може изменити ову политику приватности и коришћења колачића по потреби. Ова политика развијена је са последњим ажурирањем 01. септембра 2022. године.

Бардак задржава право измене ове политике по потреби, како би се придржавала и била у складу са изменама и допунама у законима и прописима.

Нећемо експлицитно обавештавати наше клијенте или кориснике интернет презентације о овим променама. Уместо тога, препоручујемо да повремено проверавате ову страницу за било какве промене политике.

Ако сматрате да се Бардак не придржава ове политике приватности и коришћења колачића, молимо вас да контактирате с нама путем детаља на нашој страници Контакт.


Подношење притужбе поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности


Надзорно тело за заштиту података о личности у Републици Србији је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Булевар краља Александра 15, Београд.

Обавештавамо вас да Поверенику можете поднети притужбу на наше поступање у вези с обрадом ваших података о личности.